สารบัญ

ตุ๊กตาหมีโลกใบเล็ก

ตุ๊กตาหมี โลกใบเล็ก
โฟร์แบร์-กับตุ๊กตาหมีโลกใบเล็กที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

Share

ของขวัญ : วัฒนธรรมของญี่ปุ่น : โอะยูริโมะโนะ

?

ของขวัญ

?

การให้ ของขวัญ เป็นการแสดงความยินดี เป็นประเพณีร่วมกันของคนทุกเชื้อชาติ ทุกประเทศ สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วมีการส่ง ของขวัญ เพื่อเป็นการฉลองโอกาสต่าง ๆ เช่น

- การฉลองการมีบุตร
- งานฉลองสำหรับ 1 เด็ก ที่อายุครบ 3 ขวบ 5 ขวบ 7 ขวบ
- วันเกิด
- การเข้าศึกษาต่อ
- การจบการศึกษา
- การเข้าทำงาน
- การแต่งงาน
- การขึ้นบ้านใหม่
- การเลื่อนตำแหน่ง
- การฉลองอายุครบ 60 ปี เป็นต้น

การส่ง ของขวัญ ความหมายดั้งเดิมของการส่ง ของขวัญ คือ การสื่อความรู้สึกไปสู่อีกฝ่ายหนึ่งในรูปของสิ่งของ เวลาส่ง ของขวัญ คนญี่ปุ่นจะให้การเอาใจใส่กับการห่อ ทั้งนี้เพราะประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้ว การไม่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างโจ่งแจ้งถือเป็นความงดงามทางคุณธรรมอย่างหนึ่ง คนญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับการ "ห่อหุ้มความรู้สึก" อย่างมาก คนญี่ปุ่นสมัยก่อนได้พยายามหาวิธีที่จะห่อ ของขวัญ ให้ดูสวยงาม จึงได้ให้กำเนิด "วิธีการห่อ ของขวัญ " ที่งดงามเกิดขึ้นมากมาย

อย่างไรก็ตามวิธีการเช่นนี้บางครั้งทำให้มีการให้ความสำคัญกับลักษณะภายนอกของห่อ ของขวัญ มากกว่าสิ่งของที่อยู่ภายใน

การ์ดญี่ปุ่น นอกจากนั้นการห่อ ที่มากเกินไป ยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ในด้านสิ่งแวดล้อม ห้างสรรพสินค้าหรือ ซุปเปอร์มาร์เก็ต มักห่อ ของขวัญ ด้วยกระดาษรีไซเคิล หรือไม่ก็ห่อแบบง่ายๆ นอกจากนั้นการใช้ ผ้าห่อของ ที่เรียกว่า ฟูโระชิกิ แบบดั้งเดิมก็กลับมานิยมอีกทั้งที่เวลาที่จะมอบ ของขวัญ ที่ห่อด้วย ผ้าฟูโระชิกิ ให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยทั่วไปจะเอาผ้าออกต่อหน้าอีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะมอบให้ โดยทั่วไปจะเอาผ้าออกต่อหน้า อีกฝ่ายหนึ่งก่อนที่จะมอบให้ ส่วนการไม่เปิด ของขวัญ ทันทีที่ได้รับนั้น มีความเป็นมาจากประเพณีการถวายของแก่เทพเจ้าในสมัยโบราณ โดยเริ่มแรกจะนำ ของขวัญ นั้นถวายแด่เทพเจ้า หลังจากนั้นหัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้เปิด จากประเพณีนี้จึงถือเป็นมารยาทที่ไม่เปิด ของขวัญ ทันทีที่ได้รับ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเคร่งครัดมากนัก
ประเพณีการให้ของขวัญ ในญี่ปุ่นมีลักษณะพิเศษ คือ มีการให้ ของขวัญ ตามฤดูกาล กล่าวคือ

- โอะ-ชูเง็น- ในฤดูร้อน
- โอะ-เซะอิโม - ในฤดูหนาว

ซึ่งแตกต่างจากการให้ ของขวัญ เพื่อแสดงความยินดี โดยเป็นการส่ง ของขวัญ เพื่อเป็นการขอบคุณ ต่อผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมานั่นเอง

คนทั่วไปจะส่ง ของขวัญ ให้พ่อแม่หรือ นะโกโดะ คือผู้ที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในงานแต่งงานหรือพ่อสื่อ แม่สื่อ นั่นเอง เจ้านาย ครู แพทย์ประจำครอบครัว

ในกรณีของบริษัทส่วนใหญ่จะส่ง ของขวัญ ให้กับบริษัทที่ติดต่อค้าขายกันอยู่นั่นเอง

การให้ ของขวัญ ตอบแทน - โอะ - คะเอะชิ

การให้สิ่งของเพื่อตอบแทน ของขวัญ ที่ได้รับ นับเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการให้ ของขวัญ ในญี่ปุ่น และไม่ต้องกังวลว่าอุตส่าห์มอบ ของขวัญ ให้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่เข้าใจความปรารถนาดีของผู้ให้ เพราะคนญี่ปุ่นจะแสดงความขอบคุณต่อ ของขวัญ ที่ได้รับโดยการมอบ ของขวัญ ตอบแทน ที่เรียกว่า โอะ-คะเอะชิ การแสดงความขอบคุณด้วยการส่งบัตรแสดงความขอบคุณนั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แต่การส่ง ของขวัญ ตอบแทนในทันทีจะเป็นการเสียมารยาท ถ้าเป็นกรณีแสดงความยินดีควรส่งภายในรอบสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ได้รับ ของขวัญ

ส่วนกรณีการแสดงความเสียใจ

ควรส่งหลังจากประกอบพิธีที่ระลึกถึงผู้ตายเมื่อครบสี่สิบเก้าวัน หรือถ้าไม่ส่งของตอบแทนก็จะจดบันทึกไว้ก็ได้ เมื่อถึงโอกาสที่อีกฝ่ายหนึ่งเกิดกรณีแบบเดียวกันนี้ขึ้นจึงส่ง ของขวัญ ไปให้
แมวนำโชคสำหรับกรณีการตอบแทนการมอบเงินช่วยในงานศพ
จะไม่มีการส่งบัตรขอบคุณ ทั้งนี้เพื่อมิให้ครอบครัวของผู้ตายรู้สึกเศร้าโศกยิ่งขึ้นและแม้แต่เงินที่ได้รับมอบในงานศพก็ยังมีการให้ ของขวัญ ตอบแทน
อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ระยะหลังๆ มักนำไปบริจาคให้องค์การการกุศลมากขึ้น
ในกรณีของการแสดงความยินดีต่อเด็กแรกเกิดและงานฉลองอื่นๆ ภายในครอบครัว
จะให้ ของขวัญ ตอบแทนเป็น ข้าวแดง (เซะกิซัน) และน้ำตาลสีแดงและขาว เพื่อเป็นการแบ่งปันความปิติยินดี ให้กับผู้ที่ส่ง ของขวัญ มาอวยพร
ในงานเลี้ยงฉลองการแต่งงาน
แขกที่มาร่วมงานจะได้รับ ของขวัญ ตอบแทนที่เรียกว่า มิกิเดะโมะโระ ในประเทศญี่ปุ่น มีการให้ เงินสด เป็น ของขวัญ ในหลายๆ กรณีการแสดงความยินดีในโอกาสของการเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา การจบการศึกษา การบรรลุตินิภาวะ การแต่งงาน การไปเยี่ยมไข้และการไปเยี่ยมเยียนเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งประสบความเดือดร้อนจากไฟไหม้ จะให้ ของขวัญ เป็นเงินสด เป็นส่วนใหญ่

ชาวญี่ปุ่นเรียกการให้ ของขวัญ ปีใหม่ว่า โอะโทะชิตะบะ ส่วน โคเค็น คือการได้สิ่งของหรือเงินเพื่อแสดงความเสียใจในงานศพ ส่วนใหญ่จะให้ ของขวัญ เป็นเงินสด โดยปกติจะไม่มีการส่ง ของขวัญ ตอบแทน

ในกรณีของการให้ ของขวัญ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษา การจบการศึกษา วันเกิดและการเยี่ยมเยืยน การเจ็บป่วย หรือได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ แต่เป็นมารยาทที่ควรจะต้องส่ง บัตรแสดงความขอบคุณ กลับไป

ในยุคเศรษฐกิจแบบประหยัด การให้ ของขวัญ เป็น เงินสด ดีที่สุด เพราะผู้รับสามารถนำไปใช้ได้ตามความต้องการ

 

เรื่องน่าอ่าน

บทความ ตุ๊กตาหมี
น่ารู้เรื่อง ของขวัญ
 

Facebook

Line

Instagram

Whatsapp

KakaoTalk