สารบัญ

ตุ๊กตาหมีโลกใบเล็ก

ตุ๊กตาหมี โลกใบเล็ก
โฟร์แบร์-กับตุ๊กตาหมีโลกใบเล็กที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

Share

มอบ ของขวัญ และ บัตรอวยพร ด้วยของไทย

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ขนมไทย ประเพณีนิยมอย่างหนึ่งของคนไทย คือ การมอบ ของขวัญ หรือ บัตรอวยพร ให้แก่กันและกัน ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงความคารวะ ความระลึกถึง ซึ่งกันและกัน ประเพณีดังกล่าวนับเป็นประเพณีที่ดีงามอย่างหนึ่งของไทยเรา ในการแสดงน้ำใจไมตรี และความเอื้ออาทรต่อผู้ที่ระลึกถึง แต่ด้วยสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบัน คนไทยควรจะตระหนักว่า หากได้มีการร่วมมือกันในการประหยัดเงินตราของประเทศ ด้วยการไม่ใช้จ่าย ซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ใช้ของที่ผลิตในประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียน ร่วมกันส่งเสริม สินค้าไทย ย่อมจะเกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่ง ประเพณีนิยม ในการมอบ ของขวัญ หรือ บัตรอวยพร ให้แก่กันและกัน และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจปัจจุบัน

?

?

ขนมไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ขอเชิญชวนให้คนไทยหันมานิยม ใช้ของไทย มอบเป็น ของขวัญ ในโอกาสต่างๆ อาจเป็น บัตรอวยพร ผ้าไทย ผลไม้ไทย ขนมไทย สุราไทย อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เสื้อผ้าไทย เครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน แบบไทยจาก กลุ่มแม่บ้าน เกษตรกร สหกรณ์ฯลฯ ซึ่งมีให้เลือกหลากหลาย ราคาไม่แพงมากนักแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม สินค้าไทย ให้มีตลาดกว้างขวาง เงินทองไม่ไหลเวียนออกนอกประเทศ เป็นการ กระจายรายได้ และเสริมทุนให้ สินค้าไทย สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็นสินค้าสากล ส่งไปจำหน่ายได้มากขึ้นในอนาคต

 

เรื่องน่าอ่าน

บทความ ตุ๊กตาหมี
น่ารู้เรื่อง ของขวัญ
 

Facebook

Line

Instagram

Whatsapp

KakaoTalk